20 Karen Harris

Freshman 5-5 Guard
Bowling Green, Ohio
Bowling Green High School
HS coach:
Undecided major
Freshman candidate.